preskoči na sadržaj

Osnovna škola A. G. Matoša Novalja

Dokumenti

Kurikulum

Skolski kurikulum - 2021-2022.pdf

Godišnji plan i program

Godišnji plan i program rada 2021_2022​.pdf

 

Statut i pravilnici

STATUT -2019-05-26 OS.A.G. Matosa Novalja.pdf

Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja u OS. A.G. Matosa Novalja 2019-05-16.PDF

Poslovnik o radu uprvnih i stručnih tijela

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf

Registar ugovora

Registar ugovora za 2019. - 2019-12-23 - 1. azuriranje.pdf

Registar ugovora za 2020. - 2020-06-16 - 1. azuriranje.pdf

Registar ugovora za 2020. - 2020-09-23 - 2. azuriranje.pdf

Registar ugovora za 2020. - 2020-12-30 - 4. azuriranje.pdf

Registar ugovora za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2021.

Financijski plan

Priloženi dokumenti:
1. Izmjene financijskog plana za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. - 2022-06-20 - DONOSE SE.PDF
Financijski izvjestaj za 2021. - 2022-03-31 - donosi se.pdf
Uciteljsko vijece - 2022-03-11 - zapisnik o rezultatima izbora za ravnatelja.PDF
Skup radnika - 2022-03-11 - zapisnik o rezultatima izbora za ravnatelja.PDF
Vijece roditelja - 2022-03-10 - zapisnik o rezultatima izbora za ravnatelja.PDF
Financijsko izvjesce 2021. - OS A.G. Matosa Novalja.xls
Biljeske uz Financijsko izvjesce 2021..docx
PLAN NABAVE OS A.G. Matosa Novalja za 2022 - 2022-01-11.PDF
Financijski plan za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. - 2021-12-20 - DONOSI SE.PDF
Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. - 2021-11-17 - III. izmjena i dopuna.PDF
Prijedlog financijskog plan za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. - 2021-11-17.PDF
Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. - 2021-10-07 - II. izmjena i dopuna, Skolski odbor.PDF
PLAN NABAVE OS A.G. Matosa Novalja za 2021 - 2021-03-15.PDF
Plan nabave 2021.g..xlsx
Financijsko izvjesce 2020.g..xls
Biljeske uz Financijsko izvjesce 2020.g..docx
Financijski plan za 2020 i projekcija za 2021 i 2022 - 2020-12-23 - III. izmjena, objava.PDF
Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. - 2020-12-23 - objava.PDF
Financijski plan za 2020 i projekcija za 2021 i 2022 - 2019-12-03.PDF
Financijski plan za 2019, izmjena br. I. - 2019-07-19.PDF
Financijski plan za 2019, Ispravak Izmjena br. I. - 2019-09-10.PDF
Financijski plan za 2019, izmjena br. II. - 2019-12-03.PDF
OS A.G. Matosa Novalja - Bilanca.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Biljeske uz izvjestaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Izvjestaj o obvezama.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Izvjestaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Izvjestaj o rashodima prema fuknkcijskoj klasifikaciji.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Izvjestaji o prihodima, rashodima, primicima i izdacima.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Tabela 1, proracunski korisnici, prihodi i primici.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Tabela 2, proracunski korisnici, prihodi i primici.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Tabela 3, proracunski korisnici, rashodi i izdaci.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Tabela 4, proracunski korisnici, rashodi i izdaci.PDF.pdf
OS A.G. Matosa Novalja - Tabela 5, proracunski korisnici, isplate iz proracuna Licko-senjske zupanije.PDF.pdf
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf
OS AG MATOSA NOVALJA - Financijski izvjestaj 2019.xls
Biljeske uz Financijski izvjestaj - 2020-01-30.PDF
Konsolidacija proracunski korisnici - OS AG MATOSA NOVALJA tabela 5.xlsx
Izvjestaj proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika - 2020-01-31.PDF


 


CMS za škole logo
Osnovna škola A. G. Matoša Novalja / Zeleni put 1, HR-53291 Novalja / os-agmatosa-novalja.skole.hr / ured@os-agmatosa-novalja.skole.hr
preskoči na navigaciju