2021-02-22 20:41:49

Skup radnika, 8.ožujka 2021.g.

Skup radnika saziva se za 8. ožujka 2021.g. u 13:00 sati u prizemlju zgrade matične Škole u Novalji.


Osnovna škola A. G. Matoša Novalja