2011-03-18 10:07:00

Natjecanje iz fizike

Informacije vezane uz natjecanje...

Čestitamo Kristini Pende, Luki Dabo, Davidu Kocijanu, Dominiku Badurini, Antoneli Tenšak i Luciji Baričević na postignutim rezultatima na školskom natjecanju.

 

 

Datumi održavanja natjecanja iz fizike 2013.:

 

Školsko - 23. siječnja 2013. godine u 1300 sati.

Županijsko - 27. veljače 2013. godine u 1000 sati.

Državno  - 2. - 5. svibnja 2013.

 

 

Na natjecanjima sudjeluju ponajprije učenici sedmog i osmog razreda, a mogu se pridružiti i iznadprosječni učenici nižih razreda, koji pokazuju posebne sklonosti za prirodne znanosti. Zadaci na natjecanju jedinstveni su za sve učenike, bez obzira koji razred pohađaju.

 

Općinsko natjecanje:

tijela i tvari (duljina, ploština, obujam, gustoća, grada tvari), međudjelovanje tijela (sila, tlak, elastična sila, trenje, težina, zakon poluge, energija (oblici energije, rad, snaga, korisnost, rad pomoću jednostavnih sprava, gravitacijska potencijalna i kinetička energija), unutarnja energija i toplina (temperatura, Celzijeva i Kelvinova ljestvica, toplina, specifični toplinski kapacitet, razmjena topline), električna struja (strujni krug, jakost struje, napon, električni otpor, Ohmov zakon, spajanje otpornika, rad i snaga električne struje), srednja brzina (v = Δs/Δt)

 

Županijsko natjecanje

sadržaji navedeni pod Općinsko natjecanje, gibanje (gibanje i brzina, grafički prikaz gibanja, jednoliko i nejednoliko gibanje, jednoliko pravocrtno gibanje, ubrzanje)

 

Državno natjecanje

sadržaji navedeni pod Županijsko natjecanje, valovi (valovi na vodi, valna duljina, frekvencija, brzina vala, refleksija, lom)

 

sve o natjecanjima

zadaci s natjecanja:

 


Osnovna škola A. G. Matoša Novalja