Pitanje Datum
Što mislite o školskom okolišu? 26. 3. 2014.
Kada ste na izletu, fotografirate li prirodu, ljude ili neobična mjesta koja posjećujete? 27. 1. 2013.
Štedite li energiju? 23. 1. 2012.
Imate li strah od ispitivanja? 2. 5. 2011.
Imaš li profil na Facebooku! 14. 2. 2011.
Koju stranicu koristite za pretraživanje Interneta? 20. 2. 2008.
Od kuće se na Internet spajam preko: 6. 3. 2008.
Računalo najviše koristim za: 14. 2. 2008.
Imate li svoju e-mail adresu? 14. 2. 2008.
Zatvori prozor